Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia PPA1M

Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia PPA1M

Permohonan dan Syarat Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia PPA1M. PPA1M adalah satu skim rumah mampu milik untuk penjawat awam. Program ini telah dilancarkan pada awal tahun 2013 berikutan keputusan Jemaah Menteri pada 30 Januari 2013 dan 27 Mac 2013 yang bersetuju supaya dikaji inisiatif untuk membolehkan penjawat awam terutamanya yang berpendapatan rendah dan sederhana membeli rumah khususnya di bandar-bandar utama.

OBJEKTIFPerumahan Penjawat Awam 1Malaysia PPA1M (PPA1M) adalah satu skim rumah mampu milik untuk penjawat awam yang menekankan kepada keselesaan dari aspek saiz, rekabentuk, kualiti, lokasi dan harga rumah yang bersesuaian bagi penjawat awam.
Koleksi Cerita Lawak
Koleksi Artikel Tips dan Info Cinta

Syarat Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia PPA1M :

1. Permohonan hanya terbuka kepada anggota
* Perkhidmatan Awam Persekutuan
* Perkhidmatan Awam Negeri
* Badan Berkanun Persekutuan
* Badan Berkanun Negeri
* Pihak Berkuasa Tempatan

2. Keutamaan kepada pemohon yang berpendapatan bulanan dibawah RM 10,000 dan bekerja di kawasan berdekatan lokasi rumah yang dibina.
3. Keutamaan kepada pemohon yang belum memiliki rumah.
4. Penjawat awam yang telah berpencen dan kontrak layak memohon.
5. Hanya satu permohonan sahaja yang dibenarkan bagi setiap isi rumah.
6. Pemohon tidak diisytihar muflis.
7. Moratorium selama 10 tahun akan dikenakan di mana rumah yang dibeli tidak boleh dipindah milik atau dijual tanpa kebenaran kerajaan kecuali kepada waris terdekat seperti suami/isteri atau anak-anak.
8. Pembeli rumah dibawah skim ini tidak layak untuk mendapat kuarters kerajaan di lokasi yang sama unit rumah PPA1M dibeli walaupun selepas tamat tempoh moratorium.
9. Permohonan bagi pembelian unit rumah PPA1M akan dibuka sepanjang masa dan tempoh sah permohonan adalah 2 tahun.

Bagi Permohonan Online Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia PPA1M anda boleh layari

Portal PPA1M

Jika Anda Rasa Artikel Ni Berguna, Silakan Klik Button Like Dibawah. Terima Kasih