Perdana Menteri Mahu Hukuman Lebih Berat Terhadap Pemandu Mabuk

Perdana Menteri Mahu Hukuman Lebih Berat Terhadap Pemandu Mabuk. Saya memandang berat bilangan kes kemalangan jalan raya akibat pemandu mabuk yang dilihat semakin membimbangkan kebelakangan ini. Sebagai ketua kerajaan yang juga seorang bapa, saya memahami keresahan rakyat dan keluarga mangsa kemalangan yang mahu kerajaan bertindak tegas menangani perkara ini.

Perdana Menteri Mahu Hukuman Lebih Berat Terhadap Pemandu Mabuk

Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Malaysia

Statistik oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) menunjukkan sebanyak 21 kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk dicatatkan sepanjang lima bulan pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, lapan mangsa telah kehilangan nyawa.

Perkara ini amat membimbangkan kerana jumlah yang direkodkan menghampiri keseluruhan 23 kes yang dicatatkan sepanjang tahun lepas.

Sebagai respon kepada keresahan rakyat, saya telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan merangka pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) supaya hukuman lebih berat dikenakan terhadap individu yang disabitkan dengan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah.

Saya difahamkan pindaan akta ini akan dimuktamadkan pertengahan Jun depan sebelum dibawa ke Dewan Rakyat untuk dibentangkan pada persidangan akan datang.

Mengikut undang-undang sedia ada, individu yang memandu dalam keadaan mabuk boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 45A (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang RM1,000 dan tidak lebih RM6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan.

Manakala bagi kesalahan memandu dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kematian pula, pesalah boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman denda maksimum RM20,000 dan penjara maksimum 10 tahun.

Pindaan ke atas Akta 333 diharap dapat menetapkan hukuman mandatori lebih berat dan setimpal terhadap pemandu mabuk yang menyebabkan kecederaan apatah lagi kematian kepada pengguna jalan raya yang lain.

Saya juga berharap pindaan hukuman ini kelak akan memberi pembelaan kepada waris keluarga mangsa kemalangan yang terjejas akibat pemandu mabuk.

Kredit : FB Tan Sri Muhyiddin Yassin

':"vimeo"===g.type&&(c=''),f.addClass("owl-video-playing"),this._playing=f,d=a('

'+c+"
"),e.after(d)},d.prototype.isInFullScreen=function(){var d=c.fullscreenElement||c.mozFullScreenElement||c.webkitFullscreenElement;return d&&a(d).parent().hasClass("owl-video-frame")&&(this._core.speed(0),this._fullscreen=!0),d&&this._fullscreen&&this._playing?!1:this._fullscreen?(this._fullscreen=!1,!1):this._playing&&this._core.state.orientation!==b.orientation?(this._core.state.orientation=b.orientation,!1):!0},d.prototype.destroy=function(){var a,b;this._core.$element.off("click.owl.video");for(a in this._handlers)this._core.$element.off(a,this._handlers[a]);for(b in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[b]&&(this[b]=null)},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Video=d}(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a,b,c,d){var e=function(b){this.core=b,this.core.options=a.extend({},e.Defaults,this.core.options),this.swapping=!0,this.previous=d,this.next=d,this.handlers={"change.owl.carousel":a.proxy(function(a){"position"==a.property.name&&(this.previous=this.core.current(),this.next=a.property.value)},this),"drag.owl.carousel dragged.owl.carousel translated.owl.carousel":a.proxy(function(a){this.swapping="translated"==a.type},this),"translate.owl.carousel":a.proxy(function(){this.swapping&&(this.core.options.animateOut||this.core.options.animateIn)&&this.swap()},this)},this.core.$element.on(this.handlers)};e.Defaults={animateOut:!1,animateIn:!1},e.prototype.swap=function(){if(1===this.core.settings.items&&this.core.support3d){this.core.speed(0);var b,c=a.proxy(this.clear,this),d=this.core.$stage.children().eq(this.previous),e=this.core.$stage.children().eq(this.next),f=this.core.settings.animateIn,g=this.core.settings.animateOut;this.core.current()!==this.previous&&(g&&(b=this.core.coordinates(this.previous)-this.core.coordinates(this.next),d.css({left:b+"px"}).addClass("animated owl-animated-out").addClass(g).one("webkitAnimationEnd mozAnimationEnd MSAnimationEnd oanimationend animationend",c)),f&&e.addClass("animated owl-animated-in").addClass(f).one("webkitAnimationEnd mozAnimationEnd MSAnimationEnd oanimationend animationend",c))}},e.prototype.clear=function(b){a(b.target).css({left:""}).removeClass("animated owl-animated-out owl-animated-in").removeClass(this.core.settings.animateIn).removeClass(this.core.settings.animateOut),this.core.transitionEnd()},e.prototype.destroy=function(){var a,b;for(a in this.handlers)this.core.$element.off(a,this.handlers[a]);for(b in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[b]&&(this[b]=null)},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Animate=e}(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a,b,c){var d=function(b){this.core=b,this.core.options=a.extend({},d.Defaults,this.core.options),this.handlers={"translated.owl.carousel refreshed.owl.carousel":a.proxy(function(){this.autoplay() },this),"play.owl.autoplay":a.proxy(function(a,b,c){this.play(b,c)},this),"stop.owl.autoplay":a.proxy(function(){this.stop()},this),"mouseover.owl.autoplay":a.proxy(function(){this.core.settings.autoplayHoverPause&&this.pause()},this),"mouseleave.owl.autoplay":a.proxy(function(){this.core.settings.autoplayHoverPause&&this.autoplay()},this)},this.core.$element.on(this.handlers)};d.Defaults={autoplay:!1,autoplayTimeout:5e3,autoplayHoverPause:!1,autoplaySpeed:!1},d.prototype.autoplay=function(){this.core.settings.autoplay&&!this.core.state.videoPlay?(b.clearInterval(this.interval),this.interval=b.setInterval(a.proxy(function(){this.play()},this),this.core.settings.autoplayTimeout)):b.clearInterval(this.interval)},d.prototype.play=function(){return c.hidden===!0||this.core.state.isTouch||this.core.state.isScrolling||this.core.state.isSwiping||this.core.state.inMotion?void 0:this.core.settings.autoplay===!1?void b.clearInterval(this.interval):void this.core.next(this.core.settings.autoplaySpeed)},d.prototype.stop=function(){b.clearInterval(this.interval)},d.prototype.pause=function(){b.clearInterval(this.interval)},d.prototype.destroy=function(){var a,c;b.clearInterval(this.interval);for(a in this.handlers)this.core.$element.off(a,this.handlers[a]);for(c in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[c]&&(this[c]=null)},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.autoplay=d}(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a){"use strict";var b=function(c){this._core=c,this._initialized=!1,this._pages=[],this._controls={},this._templates=[],this.$element=this._core.$element,this._overrides={next:this._core.next,prev:this._core.prev,to:this._core.to},this._handlers={"prepared.owl.carousel":a.proxy(function(b){this._core.settings.dotsData&&this._templates.push(a(b.content).find("[data-dot]").andSelf("[data-dot]").attr("data-dot"))},this),"add.owl.carousel":a.proxy(function(b){this._core.settings.dotsData&&this._templates.splice(b.position,0,a(b.content).find("[data-dot]").andSelf("[data-dot]").attr("data-dot"))},this),"remove.owl.carousel prepared.owl.carousel":a.proxy(function(a){this._core.settings.dotsData&&this._templates.splice(a.position,1)},this),"change.owl.carousel":a.proxy(function(a){if("position"==a.property.name&&!this._core.state.revert&&!this._core.settings.loop&&this._core.settings.navRewind){var b=this._core.current(),c=this._core.maximum(),d=this._core.minimum();a.data=a.property.value>c?b>=c?d:c:a.property.value").addClass(d.dotClass).append(a("")).prop("outerHTML")]),d.navContainer&&d.dotsContainer||(this._controls.$container=a("
").addClass(d.controlsClass).appendTo(this.$element)),this._controls.$indicators=d.dotsContainer?a(d.dotsContainer):a("
").hide().addClass(d.dotsClass).appendTo(this._controls.$container),this._controls.$indicators.on("click","div",a.proxy(function(b){var c=a(b.target).parent().is(this._controls.$indicators)?a(b.target).index():a(b.target).parent().index();b.preventDefault(),this.to(c,d.dotsSpeed)},this)),b=d.navContainer?a(d.navContainer):a("
").addClass(d.navContainerClass).prependTo(this._controls.$container),this._controls.$next=a("<"+d.navElement+">"),this._controls.$previous=this._controls.$next.clone(),this._controls.$previous.addClass(d.navClass[0]).html(d.navText[0]).hide().prependTo(b).on("click",a.proxy(function(){this.prev(d.navSpeed)},this)),this._controls.$next.addClass(d.navClass[1]).html(d.navText[1]).hide().appendTo(b).on("click",a.proxy(function(){this.next(d.navSpeed)},this));for(c in this._overrides)this._core[c]=a.proxy(this[c],this)},b.prototype.destroy=function(){var a,b,c,d;for(a in this._handlers)this.$element.off(a,this._handlers[a]);for(b in this._controls)this._controls[b].remove();for(d in this.overides)this._core[d]=this._overrides[d];for(c in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[c]&&(this[c]=null)},b.prototype.update=function(){var a,b,c,d=this._core.settings,e=this._core.clones().length/2,f=e+this._core.items().length,g=d.center||d.autoWidth||d.dotData?1:d.dotsEach||d.items;if("page"!==d.slideBy&&(d.slideBy=Math.min(d.slideBy,d.items)),d.dots||"page"==d.slideBy)for(this._pages=[],a=e,b=0,c=0;f>a;a++)(b>=g||0===b)&&(this._pages.push({start:a-e,end:a-e+g-1}),b=0,++c),b+=this._core.mergers(this._core.relative(a))},b.prototype.draw=function(){var b,c,d="",e=this._core.settings,f=(this._core.$stage.children(),this._core.relative(this._core.current()));if(!e.nav||e.loop||e.navRewind||(this._controls.$previous.toggleClass("disabled",0>=f),this._controls.$next.toggleClass("disabled",f>=this._core.maximum())),this._controls.$previous.toggle(e.nav),this._controls.$next.toggle(e.nav),e.dots){if(b=this._pages.length-this._controls.$indicators.children().length,e.dotData&&0!==b){for(c=0;c0?(d=new Array(b+1).join(this._templates[0]),this._controls.$indicators.append(d)):0>b&&this._controls.$indicators.children().slice(b).remove();this._controls.$indicators.find(".active").removeClass("active"),this._controls.$indicators.children().eq(a.inArray(this.current(),this._pages)).addClass("active")}this._controls.$indicators.toggle(e.dots)},b.prototype.onTrigger=function(b){var c=this._core.settings;b.page={index:a.inArray(this.current(),this._pages),count:this._pages.length,size:c&&(c.center||c.autoWidth||c.dotData?1:c.dotsEach||c.items)}},b.prototype.current=function(){var b=this._core.relative(this._core.current());return a.grep(this._pages,function(a){return a.start<=b&&a.end>=b}).pop()},b.prototype.getPosition=function(b){var c,d,e=this._core.settings;return"page"==e.slideBy?(c=a.inArray(this.current(),this._pages),d=this._pages.length,b?++c:--c,c=this._pages[(c%d+d)%d].start):(c=this._core.relative(this._core.current()),d=this._core.items().length,b?c+=e.slideBy:c-=e.slideBy),c},b.prototype.next=function(b){a.proxy(this._overrides.to,this._core)(this.getPosition(!0),b)},b.prototype.prev=function(b){a.proxy(this._overrides.to,this._core)(this.getPosition(!1),b)},b.prototype.to=function(b,c,d){var e;d?a.proxy(this._overrides.to,this._core)(b,c):(e=this._pages.length,a.proxy(this._overrides.to,this._core)(this._pages[(b%e+e)%e].start,c))},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Navigation=b}(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a,b){"use strict";var c=function(d){this._core=d,this._hashes={},this.$element=this._core.$element,this._handlers={"initialized.owl.carousel":a.proxy(function(){"URLHash"==this._core.settings.startPosition&&a(b).trigger("hashchange.owl.navigation")},this),"prepared.owl.carousel":a.proxy(function(b){var c=a(b.content).find("[data-hash]").andSelf("[data-hash]").attr("data-hash");this._hashes[c]=b.content},this)},this._core.options=a.extend({},c.Defaults,this._core.options),this.$element.on(this._handlers),a(b).on("hashchange.owl.navigation",a.proxy(function(){var a=b.location.hash.substring(1),c=this._core.$stage.children(),d=this._hashes[a]&&c.index(this._hashes[a])||0;return a?void this._core.to(d,!1,!0):!1},this))};c.Defaults={URLhashListener:!1},c.prototype.destroy=function(){var c,d;a(b).off("hashchange.owl.navigation");for(c in this._handlers)this._core.$element.off(c,this._handlers[c]);for(d in Object.getOwnPropertyNames(this))"function"!=typeof this[d]&&(this[d]=null)},a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Hash=c}(window.Zepto||window.jQuery,window,document); //]]>