Cara dan Doa Sujud Sahwi

Cara dan Doa Sujud Sahwi. Dari segi bahasa sahwi bermaksud lupa atau lalai akan sesuatu, manakala dari segi syarak ialah kecacatan solat yang dilakukan seseorang ketika bersolat sama ada disengajakan atau terlupa. Sujud sahwi dilakukan pada akhir solat sebelum salam dan dilakukan dengan cara sujud sebanyak dua kali sepertimana sujud-sujud di dalam solat.

Cara dan Doa Sujud Sahwi


Hukum sujud sahwi adalah sunat apabila terjadi salah satu daripada sebab-sebabnya. (Lihat al-Fiqh al-Manhaji, 1/443). Sujud sahwi sunat dilakukan apabila meninggalkan sunat ab’adh dalam solat, syak terhadap bilangan rakaat solat, melakukan sesuatu perkara yang dilarang dalam solat tanpa sengaja dan melakukan kesilapan sama ada perkara rukun atau sunat ab’adh atau bentuk solat bukan pada tempat yang sepatutnya.[1] (Rujuk al-Fiqh al-Manhaji, 1:172-173)

Oleh yang demikian, jika seseorang melakukan salah satu daripada sebab-sebab di atas maka disunatkan baginya untuk sujud sahwi sebanyak dua kali sujud

Kami kemukakan terlebih dahulu maksud sujud sahwi dan hukumnya yang dinukilkan daripada kitab al-Fiqh al-Manhaji secara ringkas seperti berikut:

- Maksud sahwi dari segi bahasa ialah lupa atau lalai akan sesuatu.

- Manakala yang dimaksudkan dengan sahwi di sini ialah kecacatan solat yang dilakukan seseorang ketika bersolat sama ada disengajakan atau terlupa.

- Oleh itu sujud ini – yang dilakukan di penghujung solat – akan menjadi penutup kepada kecacatan tersebut.

- Ia dilakukan dengan cara sujud sebanyak dua kali sepertimana sujud-sujud di dalam solat dengan niat sujud sahwi. Tempatnya ialah pada akhir solat sebelum salam.

- Hukum sujud sahwi adalah sunat apabila terjadi salah satu daripada sebab-sebabnya. (Lihat al-Fiqh al-Manhaji, 1/443)

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.