Kadar Bayaran Zakat Fitrah 2016 Malaysia

Kadar Bayaran Zakat Fitrah 2016 Malaysia. Berikut merupakan kadar zakat fitrah tahun 2016M/1437H bagi negeri Wilayah Persekutuan, Selangor, Johor, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Pahang, Kelantan, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah dan Sarawak yang dikeluarkan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)

Kadar Bayaran Zakat Fitrah 2016 Malaysia

zakatKadar Bayaran Zakat Fitrah 2016M/1437H Malaysia

Wilayah Persekutuan : RM 7.00
Selangor : RM 7.00
Johor : RM 6.00 / RM 8.00
Terengganu : RM 7.00
Perak : RM 7.00
Pulau Pinang : RM 7.00
Pahang : RM 7.00
Kelantan : RM 7.00
Kedah : RM 7.00
Perlis : RM 7.00
Negeri Sembilan : RM 6.50
Melaka : RM 6.70
Sabah : RM 7.00
Sarawak : RM 7.00

Kewajipan Membayar Zakat
Dari Ibnu Abbas r.a. katanya: Rasulullah SAW telah menentukan wajibnya zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang mengerjakan puasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang buruk, dan juga untuk menjadi makanan orang-orang miskin, oleh itu sesiapa yang menunaikannya sebelum sembahyang hari raya maka menjadilah ia zakat fitrah yang makbul, dan sesiapa yang menunaikannya sesudah sembahyang hari raya maka menjadilah ia sedakah biasa seperti sedekah sunat yang lain.

 

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.