Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Pendaftaran KP19

Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Pendaftaran KP19. Berikut merupakan contoh-contoh soalan peperiksaan pembantu pendaftaran KP19 serta maklumat-maklumat yang anda perlu tahu sebelum anda menjalani peperiksaan online Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) yang akan diadakan.

Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Pendaftaran KP19

Deskripsi Tugas Pembantu Pendaftaran KP19 adalah Memproses permohonan-permohonan Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Sijil Kewarganegaraan, Sijil Perkahwinan dan Penceraian dan Sijil Pindaan Butiran dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, Malaysia.

Gaji permulaan ialah pada Gred KP19: RM1,360.00 belum termasuk elaun kerajaan.

Syarat Lantikan Pembantu Pendaftaran KP19 :

 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  • warganegara Malaysia;
  • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
   • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred KP19: RM1,360.00); atau
   • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred KP19: RM1,416.40); atau
   • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred KP19: RM1,472.80).
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Berikut merupakan contoh soalan Pembantu Pendaftaran KP19 bagi soalan matematik dan bahasa inggeris. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu anda.

Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Pendaftaran KP19
Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Pendaftaran KP19
Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Pendaftaran KP19

Contoh Soalan Bahasa Inggeris Pembantu Pendaftaran KP19

 1. Do we have ____ food ?
  a) some
  b) any
  c) little
  d) few
 2. Are you afraid _ ___ dogs ?
  a) of
  b) to
  c) by
  d) on
 3. Jenny did not throw her old shoes. She _ ____ them because they were comfortable.
  a) keep
  b) keeps
  c) kept
  d) keeping
 4. I started writing a letter to my parents yesterday, but i haven’t _ ___ it.
  a) finish
  b) finished
  c) finishes
  d) finishing
 5. _ ___monkey climbed up ____ roof of my house.
  a) The / a
  b) The / the
  c) A / the
  d) A / a
 6. After a long illness, the old woman died _ ___ in his sleep
  a) peacefully
  b) soundly
  c) terribly
  d) comfortably
 7. david can be a ___ __ kid at times.
  a) troubleshoot
  b) troubled
  c) troublesome
  d) troubles
 8. I was late because there _ ___ _ to many traffics.
  a) were
  b) was
  c) are
  d) is
 9. Suzie looks beautiful _ ___ _ her red dress.
  a) in
  b) on
  c) with
  d) from
 10. I’m hungry. Do we have _ ___ food ?
  a) some
  b) any
  c) little
  d) few

Semoga maju jaya bagi mereka yang bakal menduduki peperiksaan online SPA semoga ada rezeki untuk anda.

kredit : Facebook Nur Syazliyana

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.