Permohonan Online Perumahan MyDeposit KPKT

Permohonan Online Perumahan MyDeposit KPKT. Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit) adalah satu produk khusus yang diperkenalkan oleh Kerajaan bagi membantu golongan pertengahan memiliki rumah idaman. Kerajaan telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM200 juta sebagai sumbangan bayaran deposit bagi pembelian rumah pertama oleh satu isi rumah.

Permohonan Online Perumahan MyDeposit KPKT

mydepositSelaras dengan objektif Dasar Perumahan Negara untuk meningkatkan keupayaan dan aksesibiliti rakyat memiliki rumah, Skim MyDeposit ini dilancarkan oleh Kerajaan melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT). Permohonan Skim MyDeposit ini telah dibuka secara rasmi pada 6 April 2016. Skim ini merupakan salah satu inisiatif Kerajaan bagi menggalakkan pemilikan rumah oleh rakyat Malaysia.

SYARAT DAN KELAYAKAN PERMOHONAN MyDeposit

KPKT akan melaksanakan penapisan pemilihan permohonan yang diterima berdasarkan kelayakan berikut :

1. Pemohon mestilah warganegara Malaysia berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ketika permohonan dibuat dan tiada umur maksima ditetapkan
2. Permohonan ini adalah bagi tujuan pembelian rumah pertama bagi satu isi rumah
3. Pendapatan kasar dari RM3,000 sehingga RM10,000. Pendapatan kasar bulanan termasuk semua bentuk ganjaran hasil daripada pekerjaan atau perniagaan (upah, gaji, komisyen, bonus, elaun dan lain-lain)
4. Pemohon mestilah mempunyai kelayakan untuk membuat pinjaman perumahan dengan mana-mana institusi pembiayaan; dan
5. Pemohon yang layak akan diberikan kelulusan bersyarat dengan tempoh 30 hari untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli rumah yang hendak dibeli

DOKUMEN SOKONGAN

Senarai dokumen sokongan yang perlu dimuat naik di Sistem MyDeposit :

* Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan
* Salinan surat nikah/sijil nikah (Jika berkenaan)
* Salinan kad OKU/surat pengesahan OKU (Jika berkenaan)
* Salinan surat akuan sumpah bekerja sendiri
* Salinan surat pengesahan majikan
* Salinan penyata gaji terbaru
* Salinan penyata KWSP atau penyata cukai pendapatan
* Salinan surat pencen( Jika berkenaan)
* Salinan kad pengenalan/MyKid/sijil kelahiran
* Salinan surat tawaran /pengesahan daripada pemaju/penjual
* Salinan Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat(CCRIS) pemohon dan pasangan

Permohonan Online Terbuka boleh dibuat melalui http://ehome.kpkt.gov.my

MAKLUMAN
Permohonan baru Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit) masih belum dibuka. Sebarang maklumat lanjut mengenai perkara ini akan dimaklumkan dari masa ke semasa.

Tiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.